αυτος

αυτος is usually the third person, personal pronoun.

masculine feminine neuter
singular nominative αὐτός αὐτή αὐτό
genitive αὐτοῦ αὐτῆς αὐτοῦ
dative αὐτῷ αὐτῇ αὐτῷ
accusative αὐτόν αὐτήν αὐτό
plural nominative αὐτοί αὐταί αὐτά
genitive αὐτῶν αὐτῶν αὐτῶν
dative αὐτοῖς αὐταῖς αὐτοῖς
accusative αὐτούς αὐτάς αὐτά

 

It has two other functions as well (BBG 12.7):

When αυτος is in the nominative case and agrees with a noun, then it is an intensive pronoun.

αὐτὸς ὁ ἀνήρ or ὁ ἀνὴρ αὐτός = the man himself

ἀνδρός αὐτοῦ = of the man himself

When αυτος is preceded by the article in any case:

ὁ αὐτός ἀνήρ = the same man

τοῦ αὐτοῦ ἀνδρός = of the same man

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top